Home
Cipru
Malta
Gibraltar
Seychelles
Panama
SUA
Contact


Infiintare Offshore

    Avantaje:

-Impozit foarte mic, sau 0!

-Obligaţii fiscale reduse

-
Mod de funcţionare simplificat

-
Declaraţii mai puţine

-
Protecţia generală a bunurilor

-Anonimitate

-Comert international


                          Infiintare Offshore

Firma noastră se ocupă de înfiinţarea societăţilor Offshore şi a celor similare Offshore, cu localizări în numeroase ţări din Europa, Africa şi SUA. În Europa cele mai cunoscute două locaţii sunt Cipru şi Malta, state membre ale Uniunii Europene, iar prin acest aspect proprietarii unor companii de acest fel pot să desfăşoare, în cadrul Uniunii, activităţi comerciale libere de TVA, mai mult, condiţiile extrem de favorabile în ce priveşte impozitele transformă aceste state în destinaţii căutate. Statele SUA sunt şi ele destinaţii populare care, deşi acordă facilităţi de gen offshore, Uniunea Europeană nu a inclus aceste societăţi în rândul celor de tip offshore. În câteva state ale SUA întreprinzătorii trebuie să achite doar un impozit minim. Biroul nostru oferă clienţilor interesaţi servicii offshore complete, asigurând viitoarei societăţi atât sediu, cât şi servicii contabile, servicii director nominal.

              Înfiinţare  Offshore pentru economii considerabile.


                       Offshore Cipru    

    Cipru este a treia insulă ca mărime din Marea Mediterană, fiind situată în sudul Turciei. Cipru şi-a câştigat independenţa faţă de Marea Britanie în 1960. Din cauza facilităţilor fiscale şi a sistemului fiscal avantajos este foarte populară. În cadrul Uniunii Europene, mai exact în Cipru sarcinile fiscale sunt cele mai mici.
Impozitul datorat atât de societăţile ce desfăşoară activităţi pe teritoriul Ciprului cât şi cele cu activitate desfăşurată în străinătate este de 10 %!
Valoarea taxelor fiscale a societăţilor care nu desfăşoară activitate în Cipru (offshore) este de 0%!
Una dintre locaţiile offshore cunoscute este şi Cipru care a încheiat convenţii de evitare a dublei impuneri cu cele mai multe ţări.
Datorită statutului de membru al UE Cipru societăţile înfiinţate aici pot să dispună şi de număr de identificare fiscală comunitară.

Impozit pe dividende : 0 %

Alte impozite, respectiv impozite referitoare la dividende: 0%

TVA: 15 % , / în cazul comerţului cu alimente sau cazare şi alimentaţie publică 5%

   În baza experienţei Tropical Solutions marea majoritate a clienţilor ar dori să înfiinţeze compania-mamă în Cipru, în special dacă respectiva companie are mai multe domenii de activitate (de ex. societatea comercială se află în Germania, în România se află unitatea producătoare). În aceste cazuri proprietatea asupra diferitelor domenii(unităţi) este exercitată de un holding din Cipru şi nu de una sau mai multe persoane particulare, iar cu înfiinţarea companiei-mamă se pot comasa întreprinderile deja existente. Prin această soluţie cheltuielile cu impozitele pot fi reduse substanţial.

Dar şi companiile de închiriere a forţei de muncă preferă societăţile din Cipru, iar pentru companiile de comerţ en-gros este de asemenea avantajoasă înfiinţarea de societăţi în Cipru. La fel, societăţile înfiinţate în Cipru au o tradiţie însemnată în cadrul companiilor de transport. Parcul auto a multor companii de transport din Europa sunt proprietatea unor societăţi înfiinţate în Cipru: adică societăţile de transport închiriază vehiculele de la societatea din Cipru. Aspectul că pe şosele nu se pot vedea des numere de înmatriculare din Cipru este datorat faptului că chiriaşul vehiculelor este şi cel care le menţine în stare de funcţionare, deci vehiculele vor avea numere de înmatriculare conform rezidenţei chiriaşului.

Trebuie avut în vedere însă că în cadrul desfăşurării unor activităţi în străinătate societăţile care funcţionează în forma nerezidentă nu beneficiază de număr de identificare fiscală comunitară.

Fiecare societate din Cipru trebuie să-şi ţină contabilitatea şi este obligată să depună un raport anual la autorităţi. Cu prima ocazie acest raport trebuie înaintat la 18 luni de la înfiinţare, după care acesta se depune anual.

Timpul necesar pentru înfiinţarea unei societăţi: 3-4 săptămâni.

Doriti o firma cu cod intracomunitar in Ungaria? Click aici!

                      Deschidere firma in SUA

    Deşi mulţi menţionează unele state americane ca Wyoming şi Nevada ca şi locaţii Offshore, acestea, din punct de vedere al planificării impunerilor nu se consideră ca state Offshore, şi Uniunea Europeană recunoaşte statutul acestor state, le recunoaşte dreptul la existenţă. Societatea comercială din SUA dispune de cele mai reduse sarcini de impunere dintre posibilităţile de planificare a impunerilor disponibile, societatea se poate întrebuinţa în moduri diverse, este credibil, găsindu-se într-o ambianţă stabilă.

Trebuie să menţionăm că societatea pe acţiuni din Wyoming sau Nevada nu reprezintă o companie "americană offshore", ci este o societate pe acţiuni veritabilă, recunoscută peste tot, dispunând de număr de identificare fiscală, care dispune de toate aspectele pozitive ale societăţilor offshore (impozitare minimă, anonimatul total al proprietarului şi al directorului...), dar nu prezintă dezavantajele acestora ( acceptabilitatea din ce în ce mai redusă a companiilor offshore, condiţiile înăsprite de deschidere de cont bancar şi de menţinere a acestora referitoare la companiile offshore, etc... )
Avantajoasele reglementări legale de impunere din statele Nevada şi Wyoming fac posibilă valoarea redusă a impozitelor. Dintre statele SUA în Nevada, Wyoming şi Washington nu există impozit de stat.
Cu ajutorul companiei înfiinţate în statul Nevada sau Wyoming se poate deschide un cont bancar oriunde, iar în statele menţionate nu există, pentru companii, obligaţia de plată a impozitului pe profit.

                                    Ce avantaje are o firma Offshore?


1.) Obligaţii fiscale reduse
Dacă profitul îl obţinem în altă ţară decât ţara de înfiinţare a societăţii obligaţiile fiscale pot fi reduse în mod substanţial

2.) Mod de funcţionare simplificat – în afara anumitor tipuri de societăţi (servicii financiare, bancare) – normele legale [în original: justiţia] fac ca activitatea companiilor offshore să fie simplă şi atractivă

3.) Declaraţii şi reportări mai puţine

4.) Protecţia generală a bunurilor/patrimoniului

5.) Un grad mai mare de anonimitate

               La ce putem să utilizăm o societate offshore?

Companiile offshore sunt înfiinţate în special pentru următoarele domenii de activitate:

- comerţ internaţional

- investiţii offshore

- achiziţia de imobile, exercitarea drepturilor de proprietate asupra acestora

- protecţia anumitor bunuri

- planificare fiscală eficientă

- angajarea de personal de peste ocean (străini)

- offshore e-business

   Datorită creşterii impozitelor autohtone interesul întreprinzătorilor faţă de ţările care oferă condiţii fiscale mai avantajoase decât cele menţionate este în continuă creştere. Pentru întreprinderile mijlocii şi mari înfiinţarea de companii offshore ar putea fi atractive chiar din mai multe puncte de vedere. Practica înfiinţării companiilor offshore şi a planificării fiscale internaţionale este datorat aspectului de migrare a capitalului în ţările care oferă cele mai bune condiţii din punct de vedere fiscal.

Este important de menţionat legislaţia respectivei ţări permite companiilor offshore posibilitatea de a beneficia de o fiscalitate avantajoasă. Acest aspect este important de subliniat deoarece nu este vorba de situaţia ca respectiva companie să nu plătească, în mod ilegal, taxe ci chiar dimpotrivă este scutit prin lege, total sau parţial, de plata impozitelor. În cazul fiecărui paradis fiscal respectabil facilităţile fiscale oferite au o bază legală.

De exemplu companiile înregistrate în Insulele Virgine Britanice dispun de aceste facilităţi pe baza unei legi (cod fiscal) în anul 1984.

Conform acesteia companiile offshore din Insulele Virgine Britanice nu plătesc nici un fel de impozit, în afară de o taxă publică de 300 de dolari, care este independentă de cifra de afaceri.

În cazul statului Delaware, a Insulelor Bahamas şi statul Belize taxa publică anuală este de 100 dolari SUA,în Panama este de 150 dolari. Se poate uşor observa diferenţa considerabilă dintre aceste taxe şi cele din Europa de Est care ajung la 30-50 % (Impozit pe profit+impozit pe dividende).

De ce ar fi avantajos pentru respectivul stat acordarea acestor facilităţi fiscale?

Pentru că de obicei număr locuitorilor este redus. Principalele ramuri economice sunt turismul şi serviciile.

Afacerile offshore le asigură venituri substanţiale. În parte se înfiinţează noi locuri de muncă efective. Diferite birouri juridice, aparatul de stat de înmatriculare/înregistrare, reprezentanţi, băncile înregistrate în locaţiile respective, etc. Pe de altă parte populaţia ţării realizează venituri din taxele de stat (de înregistrate, de reînregistrare) şi din impozite. Să ne gândim un pic! În insulele Virgine Britanice trăiesc 17 000 de persoane şi la momentul actual sunt înregistrate circa 460 000 de companii offshore. În cazul în care toate companiile înregistrate vor plăti taxa anuală de 300 de dolari ar însemna un venit anual pe cap de locuitor de 8000 de dolari, şi asta doar din taxele companiilor offshore.

Cuvântul offshore / off-shore înseamnă departe de ţărm sau la mal. În sens economic general compania offshore este o societate care nu desfăşoară activitate în ţara în care se găseşte sediul său, şi conform legislaţiei respectivei ţări impozitele pentru activitatea economică desfăşurată în afara ţării este minimă, de ordinul unor simple taxe sau chiar inexistente. Aşa-numitele ţări offshore sau paradisurile fiscale realizează un ambient fiscal avantajos nu doar cu ajutorul impozitelor minime. Asigură înfiinţarea şi funcţionarea companiilor offshore printr-un sistem bine definit, drept urmare nu este necesară deplasarea în locaţia dată nici la înfiinţare şi nici pe parcursul funcţionării. Efectuarea procedurilor de înfiinţare şi funcţionarea continuă a companiilor offshore se poate realiza de oriunde, de exemplu şi din România. Peste o anumită valoare a patrimoniului sau a profitului anual înfiinţarea companiilor offshore şi optimizarea fiscală internaţională este o practică consacrată.

Pe baza evaluării competente a situaţiei societăţii sau a relaţiilor acesteia, şi a stabilirii scopului se poate elabora planul corespunzător de optimizare fiscală, se poate alege locaţia care asigură condiţiile optime şi forma de societate corespunzătoare. Scopurile pot fi: prestigiu, anonimatul, protecţia bunurilor, înfiinţarea unei reprezentanţe, optimizarea impozitului pe venit, a câştigurilor de capital sau obţinerea de participaţii în alte societăţi.

   

Infiintare Offshore, Deschidere firma SUA